Nieuwe boetebrief bij verkeersovertredingen

In deze blogpost informeren we je graag over de recente aanpassingen in de procedure voor het identificeren van de bestuurder bij verkeersovertredingen. Het doel van deze wijzigingen is om duidelijkheid te scheppen en ondernemers te helpen om te voldoen aan hun verplichtingen met betrekking tot verkeersboetes.

Waarom is er een identificatieplicht?

Het doel van Justitie is om onze wegen veiliger te maken voor iedereen. Om recidive aan te pakken, is het van groot belang om elke bestuurder te identificeren. Dit geldt ook voor verkeersovertredingen met bedrijfswagens. Daarom zijn alle ondernemingen, ongeacht hun grootte, verplicht om de bestuurder te identificeren bij elke verkeersovertreding met een bedrijfsvoertuig.

Nieuwe boetebrief

Onlangs is de boetebrief voor ondernemingen aangepast om meer duidelijkheid te bieden. We geven je graag de belangrijkste wijzigingen mee.

Duidelijke waarschuwing

De boetebrief bevat nu een heldere waarschuwing voor ondernemers. Als de bestuurder niet wordt geïdentificeerd, kan een minnelijke schikking van minimaal 500 euro worden opgelegd.

Aparte brief voor de bestuurder

In plaats van direct te betalen, ontvangt de bestuurder die de overtreding heeft begaan na identificatie door de onderneming een aparte brief met betaalverzoek.

Vereenvoudigde identificatieprocedure

Om het identificatieproces te vereenvoudigen, zijn er ook enkele wijzigingen doorgevoerd.

Eenmanszaken en kleine ondernemingen

Deze kunnen nu eenvoudig inloggen als onderneming via eID of Itsme om zich direct te identificeren.

Grote bedrijven

Voor hen blijft het bestaande rollenbeheersysteem beschikbaar, dat ze al gebruiken voor andere doeleinden.

Aanpak identificatieplicht en betwisten

Justitie dringt er bij ondernemers op aan om altijd te voldoen aan de identificatieplicht, zowel voor boetes van het afgelopen jaar als voor nieuwe boetes. Volg deze eenvoudige stappen:

  1. Log in als onderneming op Justonweb.be/fines met eID of Itsme.
  2. Bekijk het overzicht van verkeersovertredingen van uw onderneming.
  3. Identificeer de bestuurder die nog niet is geïdentificeerd.

Het belang van identificatie voor verkeersveiligheid

De berichtgeving over de boetes voor ondernemingen heeft geleid tot een aanzienlijke toename van het aantal identificaties van bestuurders. Dit is een positieve ontwikkeling voor de verkeersveiligheid. In 2021 waren er 740.923 identificaties van bestuurders, en in 2022 steeg dit aantal naar 1.362.654.


Bron: KVABB – CRECCB