ALTIJD EEN CORRECTE PRIJS VOOR UW BOEKHOUDING

MAANDELIJKS ABONNEMENT

Een vaste prijs per maand voor uw boekhouding? Inderdaad, ADE maakt het u gemakkelijk, met ons maandelijkse abonnement betaalt u een vast bedrag per maand voor de opvolging van uw boekhouding, inclusief de afsluiting ervan.

Wat is inbegrepen?

 • Het boeken van alle facturen, financiële en diverse stukken.
 • Indienen van de BTW-aangiften.
 • Opstellen en indienen van de vennootschapsbelastingaangifte.
 • Opstellen en neerleggen van de jaarrekening – afhankelijk van de vennootschapsvorm.
 • Voorbereiden van de verslagen van en aan de algemene vergadering.
 • Indienen van de aangifte in de personenbelasting van de zaakvoerder(s).
 • Boekhoudkundige vragen.

Voor het aanvragen van vergunningen, het doorvoeren van wijzigingen aan jouw btw-hoedanigheid, de publicatie van wijzigingen in het Belgisch Staatsblad, fiscaal advies, enz.  worden vaste tarieven gehanteerd.

Je hebt een volledig overzicht over jouw kosten, je weet precies wat je moet betalen om in orde te zijn met je boekhouding.

UURTARIEF

Je kunt ook kiezen voor een uurtarief, volledig in lijn met je behoeften. Je betaalt voor de uren die je nodig hebt, je overlegt met ons jouw project en je hebt één contactpersoon die met jou werkt.

Wat is inbegrepen?

Alles wat binnen onze expertise ligt. Het uurtarief dat wordt toegepast hangt af van de kwalificatie van de medewerker die presteert.

Je bespreekt op voorhand het aantal uren. Ook complexe problemen kunnen aangepakt worden met prestaties volgens uurtarief.

Het forfait is uitsluitend van toepassing op hierna volgende prestaties

 • Voeren van de boekhouding
 • Raadgeving betreffende de boekhoudkundige en administratieve organisatie
 • Opstellen van de jaarrekening
 • Voorbereiding van de jaarlijkse algemene vergadering voor goedkeuring van de jaarrekening
 • Voor rekening van de cliënt als gevolmachtigde de verplichtingen met betrekking tot het UBO register vervullen
 • Opstellen en/of neerleggen van de maand of kwartaal Btw-aangiftes

Voor alle andere prestaties dan deze vermeld onder de forfaitregeling is een uurtarief van toepassing.

Zo zijn volgende prestaties nooit inbegrepen in het forfait:

 • Opstellen en/of neerleggen van de belastingaangiftes: Personenbelasting / vennootschapsbelasting / rechtspersonenbelasting
 • Bijstand betreffende het vennootschapsrecht-rechtspersonen recht
 • Vervullen van de administratieve formaliteiten betreffende de fiscale verplichtingen
 • De verdediging van de belangen van de cliënt bij de fiscale administratie
 • Raadgeving betreffende de oprichting van een vennootschap
 • Hulp bij het opstellen van een financieel plan
 • Informatie betreffende toepassing van de wetgeving op de handelshuurovereenkomsten
 • Hulp bij het bekomen van subsidies
 • Raadgeving onder vorm van financiële analyse van de onderneming: o.a. boordtabellen, opstellen van tussentijdse situaties voor externen …

Bij een belangrijke wijziging van het werkvolume t.o.v. het voorgaande boekjaar zullen beide partijen het overeengekomen ereloon aanpassen evenredig aan de evolutie van het werkvolume.

Alle cijfers op een rij?
Neem contact op met ons!

Heb je een vraag? Je wil jouw financiële zaken met ons bespreken?
Contacteer ons telefonisch of via e-mail en maak een afspraak

Contacteer ons