ALTIJD EEN TRANSPARANTE PRIJS VOOR JE BOEKHOUDING

Interesse om met ons samen te werken? We bespreken graag samen welke formule het beste bij jou en je onderneming aansluit.

VAST MAANDBEDRAG

Voor een vast bedrag per maand verzorgen wij de opvolging van jouw boekhouding. Op die manier heb je een duidelijk overzicht van je kosten en weet je precies wat je moet betalen.

Wat is inbegrepen?

 • Het boeken van alle facturen, financiële en diverse stukken.
 • Indienen van de BTW-aangiftes.
 • Opstellen en indienen van de vennootschapsbelastingaangifte.
 • Opstellen en neerleggen van de jaarrekening (afhankelijk van de vennootschapsvorm.)
 • Voorbereiden van de verslagen van en aan de algemene vergadering.
 • Opleiding in Yuki boekhoudsplatform en begeleiding bij gebruik ervan.
 • Boekhoudkundige vragen.

Als er gedurende onze samenwerking belangrijke wijzigingen zijn in het werkvolume zullen we in onderling overleg het maandbedrag aanpassen aan de gewijzigde situatie.

Voor het aanvragen van vergunningen, het doorvoeren van wijzigingen aan jouw btw-hoedanigheid, de publicatie van wijzigingen in het Belgisch Staatsblad, fiscaal advies, enz.  worden vaste tarieven gehanteerd.

Je hebt een volledig overzicht over jouw kosten, je weet precies wat je moet betalen om in orde te zijn met je boekhouding.

UURTARIEF

Binnen deze formule betaal je voor de gepresteerde uren. Het aantal uren worden vooraf met jou besproken.

Het uurtarief kan toegepast worden voor alle taken die niet onder het vast maandbedrag vallen. Het toegepaste uurtarief is afhankelijk van het profiel van de medewerker.

Voorbeelden van prestaties aan uurtarief

 • Opstellen en/of neerleggen van de belastingaangiftes: personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.
 • Bijstand betreffende het vennootschapsrecht-rechtspersonen recht.
 • Vervullen van de administratieve formaliteiten betreffende de fiscale verplichtingen.
 • Verdediging van de belangen van de cliënt bij een fiscale controle.
 • Raadgeving betreffende de oprichting van een vennootschap.
 • Hulp bij het opstellen van een financieel plan.
 • Informatie betreffende toepassing van de wetgeving op de handelshuurovereenkomsten.
 • Hulp bij het bekomen van subsidies.
 • Raadgeving in de vorm van financiële analyse van de onderneming zoals boordtabellen en opstellen van tussentijdse rapportages voor externen.

Alle cijfers op een rij?
Neem contact op met ons!

Heb je een vraag? Je wilt jouw financiële zaken met ons bespreken?
Contacteer ons telefonisch of via e-mail en maak een afspraak