Een hospitalisatieverzekering afsluiten op de zaak of in privénaam? Wat is nu echt de beste keuze?

 

Je hebt het maar voor… Je loopt een ingewikkelde breuk op of krijgt te horen dat er zich een lastige complicatie voordoet bij een uitgevoerde operatie. Ook voor wie minder geluk heeft en het actuele covid-19 virus oploopt kan een hospitalisatieverzekering weleens geen overbodige luxe zijn. Hospitalisatiekosten kunnen namelijk pijlsnel oplopen. 

In België heeft ongeveer 82% van de bevolking een dergelijke verzekering. Het valt op dat een groot deel van de zelfstandigen deze in privénaam betaalt. Je vennootschap kan echter wel degelijk de kosten van je hospitalisatieverzekering op zich nemen. Sterker nog, ook alle inwonende gezinsleden kunnen via het vennootschap verzekerd worden. Wat is nu de beste manier van werken? Wij bekeken het voor jou!

 

Een verzekering ten laste van je vennootschap

De pro’s en con’s even op een rij: 

✔️ Je hoeft het niet met netto loon te betalen
✔️ Ook je gezin mag mee opgenomen worden in de polis
❌ De kosten zijn niet aftrekbaar als beroepskosten

Tip! Ondanks dat de kosten van de verzekering niet aftrekbaar zijn in de vennootschapsbelasting mag je ze wel met vennootschapsgeld betalen.

Wij maakten voor jouw volgende vergelijking:

Voorbeeld privé betalen:

Jan is bedrijfsleider en verdient € 50.000. Zijn hospitalisatieverzekering kost € 500. Om dat bedrag netto over te houden moet Jan zijn loon verhogen met € 1.257,86. De berekening verloopt als volgt: € 1.257,86 – 20,50% sociale bedragen = € 1.000. Dat bedrag wordt privé tegen 50% belast, zodat Jan netto € 500 overhoudt. De opname van dat extra loon van € 1.257,86 is fiscaal aftrekbaar, zodat de kostprijs voor de vennootschap € 943,40 is (bij een vennootschapsbelasting van 25%).

Maar… het vennootschap laten betalen is toch voordeliger:

Als de vennootschap die premie van € 500 betaalt, is dat bedrag niet aftrekbaar en dan kost het dus effectief ook € 500. Die € 500 is evenwel minder dan de nettokost van € 943,40 voor de vennootschap ingeval Jan de premie privé zou betalen.

Opgelet! Vereist is wel dat uw vennootschap in de polis aangeduid is als verzekeringnemer (en u uiteraard als begunstigde).

 

Heb je nog vragen? Kom gerust bij ons aankloppen!🚪


Bron: Indicator – Larcier