De coronacrisis liet het economische landschap van ons land reeds op zijn steunbalken daveren. Zo zijn verschillende bedrijven en industrieën niet meer op hun huidige capaciteit aan het produceren. Hierdoor worden sommige jobs of taken tijdelijk geschrapt, waardoor ook jij als werknemer op tijdelijk werkloos gezet kan worden. Maar hoe zit het met opzegtermijnen wanneer je werkgever beslist dat het tijd is om het bedrijf te verlaten?

 

Opzegtermijnen: hoe zat dat nu weer? 

Voordien hadden afwezigheden zoals vakantie, tijdelijk werkloos door economische redenen, arbeidsongeschiktheid,… een schorsende werking. Wanneer werknemers nu door de coronacrisis op tijdelijk werkloos worden gezet, wordt dit gezien als een werkloosheid door overmacht. Hierdoor wordt de opzegtermijn tijdens deze werkloosheid niet geschorst. 

 

Economisch werkloos vs werkloos door overmacht: wat is het verschil? 

Om economisch werkloos te zijn, moet het tekort aan werk liggen aan een economische factor. De tijdelijke werkloosheid is enkel van toepassing voor arbeiders, en niet voor bedienden vermits zij onder een andere regeling vallen. Van 13 maart 2020 tem 31 augustus 2020 en 1 oktober 2020 tem 31 maart 2021 worden alle gevallen van economische werkloosheid gezien als tijdelijke werkloosheid door overmacht. Ook uitzendkrachten die onder contract staan, kunnen hiervoor in aanmerking komen. 

 

Bij economische werkloosheid, geldt er geen opzegtermijn. Dat geldt wel voor een tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, waarbij de gewone opzegtermijn loopt. 

 

Opgelet! Wanneer je tijdelijk werkloos wordt, gaat de RVA er automatisch van uit dat je al je vakantiedagen hebt opgenomen. Indien dat niet het geval is, kan je je vakantiegeld mislopen! 

 

Nieuwe opzegtermijn: wat geldt en wat geldt niet? 

Gedurende de volledige opzeg in een normale situatie ontvangt een werknemer zijn normale loon. De dagen die een werknemer op tijdelijk werkloos staat door de coronacrisis, worden vanaf nu niet langer meegerekend in het aantal dagen van de opzegtermijn. Dit principe is van toepassing op alle opzegtermijnen die vanaf 1 maart 2020 zijn aangevangen, en alle nieuwe opzegtermijnen. Opzegtermijnen die al voor 1 maart 2020 liepen, hebben geen schorsend effect en volgen de regels van de vorige wetgeving. 

 

Let wel op! Deze nieuwe opzegtermijnen hebben ook een financiële impact. Indien je een werknemer ontslaat in een normale opzegtermijn, betaal je gewoon de werknemer zijn loon nog door. Indien de werknemer staat op tijdelijk werkloos door overmacht, ontvangt de werknemer een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Die wordt betaald door de RVA, en is meestal een lager bedrag.