Veel loontrekkenden verloren (een deel van) hun inkomsten ten gevolge van de coronacrisis. Om ook deze mensen en ondernemingen een faire kans te bieden, bood de overheid een tussentijdse oplossing aan om de maandelijkse kosten te drukken: een uitstel voor de woonkredieten. Wat is het, hoe gaat het in zijn werk en kom jij ervoor in aanmerking? Dat kom je in deze mail te weten! 

 

Verlenging van woonkredieten

Door de strengere maatregelen van de tweede lockdown besliste de regering om het uitstel voor woonkredieten te verlengen in 2021. Dat voor maximaal 3 maanden, waar je je aanvraag moet indienen vóór 21 maart 2021. Ook in 2020 werd er eenzelfde regeling getroffen. Heb je in die periode ook genoten van een uitstel? Dan mag je ook in 2021 beroep doen op deze opschorting, maar dat voor een periode van maximaal 9 maanden! Daarbij zal deze looptijdverlenging je geen fiscaal nadeel opleveren. Dit komt omdat de verlengde periode in het Vlaams en Waals Gewest geen belastingvoordeel meer oplevert. Vervolgens mogen banken geen administratie- of dossierkosten aanrekenen voor dit uitstel. 

 

Wat zijn de voorwaarden?

Natuurlijk zijn er een aantal voorwaarden verbonden aan de de betalingsuitstel. We sommen ze hieronder even voor je op:

voorwaarden-betalingsuitstel

Wat zijn de gevolgen?

Hoewel men geen dossiers- of administratiekosten mag aanrekenen, is vragen om uitstel niet gratis. Je krijgt een uitstel van betaling, maar wordt niet van deze schulden kwijtgescholden. De interesten die je normaal zou moeten betalen over deze periode worden nadien bijkomend aangerekend (behalve voor gezinnen met een netto-inkomen per maand van minder dan € 1.700). Ook je schuldsaldoverzekering zal terug berekend moeten worden en kan ook uitgesteld worden. 

 

TIP : Laat een dubbele simulatie op papier zetten door je bankier. De ene met de leningsuitgaven, de andere zonder betalingsuitstel. Bereken daarbij ook de premie die je moet betalen voor de schuldsaldoverzekering, die moet door het uitstel worden herzien. Is de simulatie met uitstel over een langere periode veel hoger? Dan kan je best zien wat er mogelijk is om je huis gewoon te blijven afbetalen.

Hoe bekom ik dit uitstel? 

Dat vraag je eenvoudig en gratis aan bij je bank! 

Betalingsuitstel van het ondernemerskrediet 

De coronacrisis zet niet alleen druk op de particulieren en zelfstandigen, maar ook op onze ondernemingen. Ook voor hen is er een aparte afbetalingsregeling voorzien. Wil je je graag verder informeren? Dat kan hier

 

Voor meer vragen omtrent deze regeling staan we jou steeds te woord!