Tijdens de paasvakantie zijn er in de bouwsector traditioneel een aantal vastgelegde vakantiedagen. Sommige bedrijven voorzien tijdens deze periode ook een collectieve sluiting.

Concreet gaat het om deze dagen:

 • Maandag 13 april (feestdag)
 • Dinsdag 14 april (rustdag)
 • Woensdag 15 april tot vrijdag 17 april (vooraf meegedeelde collectieve sluiting)

Wat gebeurt er met deze vakantiedagen als je werknemers op tijdelijke werkloosheid staan door de coronacrisis?

Welke regeling van toepassing is, hangt er van af of deze dagen binnen de 14 dagen vallen nadat de aanvraag tot economische werkloosheid wegens overmacht werd aangevraagd door de onderneming.

*Maandag 13 april (paasmaandag – feestdag)
Voor deze feestdag geldt dezelfde regeling voor zowel bedienden als arbeiders in de bouwsector en dien je te zien of het bedrijf

 • Als het bedrijf volledig gesloten is:
  • De feestdag wordt betaald door de RVA als de schorsing gestart is voor 30/03/20.
  • De feestdag wordt betaald door de werkgever als de schorsing gestart is na 30/03/20.
 • Als het bedrijf nog gedeeltelijk open is:
  • In dat geval zal de feestdag betaald worden door de werkgever omdat er mogelijks gewerkt is binnen de 14 dagen dat deze feestdag valt.

*Dinsdag 14 april (rustdag)
Deze rustdag wordt betaald door de werkgever. Voor bedienden gebeurt dat rechtstreeks en voor arbeiders onrechtstreeks (via Constructiv).

Dit schema geeft een duidelijk overzicht van de regeling voor feest- en rustdag:

Bron: Confederatiebouw Provincie Antwerpen (https://confederatiebouwprovincieantwerpen.be/faq/?faq_filter=58)

*Woensdag 15 april tot vrijdag 17 april (collectieve sluiting)
Deze collectieve sluitingsdagen zijn geen verplichting maar de meeste bedrijven binnen de bouwsector passen dit toe. De collectieve sluiting werd vaak eind vorig jaar al vastgelegd.

Voor deze dagen kunnen de werknemers geen aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering via de RVA. De werkgever zal deze dagen vergoeden.

Indien de dagen voor collectieve sluiting (nog) niet vastgelegd werden, kan de werknemer tijdelijk werkloos gesteld worden en kunnen de vakantiedagen verplaatst worden naar een later moment.

📞 Voor bijkomende vragen hierover kan je natuurlijk steeds bij ons terecht.