Zoals reeds besproken in onze vorige blogpost, hangen veel werkgevers af van de arbeidsartsen om hun te adviseren bij (vermoedelijke) besmettingen van werknemers. Hierdoor zijn arbeidsartsen onmisbaar geworden bij contacttracing op de werkvloer. 

 

Wanneer werknemers vermoedelijk besmet zijn, kan een arbeidsarts sinds november 2020 een quarantaine-attest voorschrijven. Wanneer men graag heeft dat deze werknemer ook getest wordt, kan een arbeidsarts ook hiervoor sinds kort een COVID-19 test voorschrijven. Zo kan men zeker uitsluitsel geven over een vermoedelijke besmetting. Vooraleer een arts überhaupt een quarantaine-attest of COVID-19 test kan voorschrijven, moeten werknemers aan volgende voorwaarden voldoen: 

  1. Werknemers die in dienst zijn bij de onderneming waar de arbeidsarts actief is, en die symptomen vertonen;
  2. Werknemers die in dienst zijn bij de onderneming en die de voorbije twee dagen een hoog risico contact hebben gehad met een (vermoedelijk) besmette persoon. 
  3. Dezelfde voorwaarden hierboven gelden ook voor personen die niet werkzaam zijn in de onderneming, maar wel regelmatig aanwezig zijn in het bedrijf. (Denk bijvoorbeeld aan het schoonmaakpersoneel). 

Contacttracing op de werkvloer

Wanneer de arbeidsarts een COVID-19 test voorschrijft, heeft hij/zij de keuze om de test zelf af te nemen of de vermoedelijk besmette werknemer door te sturen naar een staalafnamepost. Dankzij het online systeem van CoZo, waarin alle testgegevens gedeeld worden met zowel de patiënt als de zorgverlener, kan een arbeidsarts tot 14 dagen na de testafname de resultaten raadplegen. Dat is belangrijk voor het in kaart brengen van de hoog en laag risico contacten bij werknemers. Op basis van deze gegevens kan de arbeidsarts aanbevelingen doen aan de werkgever, om zo de preventiemaatregelen aan te sterken bij de onderneming zodat een mogelijke uitbraak van corona of besmetting blijft uitgesloten. Van een slim systeem gesproken!

 

Financiële gevolgen bij quarantaine of ziekte

Of je nu werknemer, zelfstandige of ambtenaar bent, ben je natuurlijk onzeker over de financiële gevolgen wanneer je verplicht in quarantaine moet of ziek valt. Samenvattend gelden volgende regels;

  1. Werknemers, ambtenaren en zelfstandigen die ziek worden, kunnen terugvallen op een gewone ziekte-uitkering. Dit kan ook na een periode van gewaarborgd loon;
  2. Zelfstandigen kunnen aanspraak maken via hun sociaal verzekeringsfonds op het overbruggingskrediet. 
  3. Werknemers en ambtenaren die in quarantaine moeten maar waar telewerk mogelijk is, krijgen hun loon gewoon doorgestort. Indien telewerk niet mogelijk is door de aard of de functie van de jobuitoefening, zullen werknemers het statuut van tijdelijke werkloosheid krijgen. Dat enkel wanneer ze beschikken over een medisch getuigschrift. 

 

Heb jij nog verdere vragen omtrent financiële gevolgen? Dan kan je je informeren in vorige blogpost. Wil je toch liever contact opnemen? Dan staan we jou bij ADE graag te woord!