Het werk veilig laten verlopen tijdens corona? Het kan, dankzij de verschillende maatregelen en initiatieven die werkgevers, werknemers en overheden reeds ondernamen. Een sector waar veilig werk absoluut cruciaal is? Dat is de bouwsector! Om de veiligheid van de werknemers en werkgevers in de bouwsector te garanderen, werd er een nieuwe coronamaatregel het leven ingeroepen. Heb jij als bedrijfsleider (tijdelijke) werkkrachten uit het buitenland in dienst? Dan gelden er sinds 24.08.2020 nieuwe registratieplichten.

Pretracing, wat is dat?

Elke werkgever in de bouw die beroep doet op een buitenlandse werknemer of zelfstandige, ook in onderaanneming, is verplicht om elke werknemer te registreren. Deze maatregel geldt voor elke werknemer wiens verblijf in België langer dan 48 uur duurt, of elke werknemer die net is teruggekeerd van een buitenlands verblijf langer dan 48u.

Hoe lang moet je elke werknemer registreren?

Elk formulier moet van het begin van de werkzaamheden tot en met 14 dagen na de realisatie van het project worden bijgehouden. Wat na die periode van 14 dagen? Dan ben je als werknemer verplicht de contactgegevens van de werknemer in kwestie te verwijderen. Let wel goed op! De gegevens die je noteert op de lijst, zijn persoonlijke gegevens. Zij mogen enkel gebruikt worden in functie van de strijd tegen corona, en worden niet gedeeld met derden! 

Welke gegevens houd ik bij?

De verplichte gegevens die op een pretracinglijst moeten staan zijn: 

  • Naam & Voornaam
  • Identificatienummer Kruispuntdatabank Sociale Zekerheid
  • Verblijfplaats van de werknemer
  • Aanduiding van personen waar de werknemer contact mee heeft gehad

! Let op dat je die gegevens goed en regelmatig controleert en update. De Inspectie Welzijn controleert de naleving van de coronamaatregelen streng. Ben je niet zeker of je de lijst correct hebt ingevuld? Bekijk dan zeker de preventiefiche! 

Tips & Tricks

💡Er geldt geen registratieplicht voor grensarbeiders

💡Er geldt ook geen registratieplicht voor werkzaamheden die worden uitgevoerd omwille van persoonlijke doeleinden

💡Vergeet de passenger locator form niet! Als werkgever ben je nu verplicht om de form zowel te registreren, als te controleren dat ze is ingevuld.

Zorg ervoor dat dit formulier goed ingevuld is! Zo raden we je aan om goede afspraken te maken met je werknemers of zelfstandigen in onderaanneming. Zorg ervoor dat je een goede beschrijving in de arbeidsovereenkomst implementeert om eventuele foutjes te voorkomen. 

Wil je zo min mogelijk uren spenderen aan het noteren van de contactgegevens? Voorzie een formulier op de werf waar de werknemers en zelfstandigen direct hun gegevens kunnen achterlaten! Zo heb je een gestructureerd overzicht van wie met wie in contact is geweest, op welke dag en op welke werf! 

 📩 Heb jij nog verdere vragen omtrent de pretracing in de bouwsector? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren!