Heb je als ondernemer moeilijkheden door de coronamaatregelen en raakt je buffer stilaan op? Of ken jij een ondernemer die je graag uit de nood wil helpen en heb jij privé wat financiële reserve om dat te doen?

Omdat veel ondernemingen momenteel nood hebben aan extra kapitaal heeft de Vlaamse regering besloten om de mogelijkheden voor de win-winlening uit te breiden.

Wat is een win-winlening?

Met een win-winlening kunnen particulieren (vaak vrienden en familie) door middel van een lening aan vaste rente investeren in een Vlaamse kmo. Dit geldt dus niet voor zelfstandigen binnen een éénmanszaak.

Voor de kmo is het een interessante manier om aan extra kapitaal te komen. De kredietgever krijgt op zijn beurt een jaarlijks belastingskrediet op het openstaande kapitaal van de win-winlening en de garantie dat hij een deel van zijn kapitaal kan recupereren als de kmo niet kan terugbetalen.

Wie komt in aanmerking voor een win-winlening?

❉ Als kredietnemer komen ondernemingen in aanmerking die: 

 • minder dan 250 werknemers in dienst hebben.
 • een jaaromzet hebben van maximum €50 miljoen en/of een balanstotaal van maximum €43 miljoen.
 • voldoen aan het zelfstandigheidscriterium. Als andere ondernemingen 25% of meer van het kapitaal of stemrechten hebben, moeten de werknemers en omzetcijfers van deze ondernemingen mee in rekening genomen worden bij bovenstaande criteria.
 • minstens één exploitatiezetel in Vlaanderen hebben.

👉 Je komt dus als onderneming al heel snel in aanmerking!

❉ Als kredietgever moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • een natuurlijk persoon zijn
 • in het Vlaamse gewest wonen
 • geen werknemer zijn van de kredietnemer
 • als je zelfstandige bent, mag je de lening niet laten afsluiten door je echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner
 • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van de vennootschap die de lening ontvangt
 • niet de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner zijn van één van de zaakvoerders, bestuurders of aandeelhouders van de vennootschap die de lening ontvangt

👉 Een vriend, een tante, een grootouder of een ouder komen dus wel in aanmerking.

Tijdelijke uitbreiding van de mogelijkheden voor de win-winlening

Om ondernemingen de kans te geven extra kapitaal aan te trekken tijdens deze coronacrisis zijn de mogelijkheden voor de win-winlening tijdelijk uitgebreid:

 • het maximumbedrag per kredietgever wordt verhoogd (van €50.000 naar €75.000)
 • het maximumbedrag per kredietnemer wordt verhoogd (van €200.000 naar €300.000)
 • de overheidswaarborg wordt verhoogd voor alle win-winleningen afgesloten tot en met 31/12/2021 (in geval van een falillissement van de kmo zal de kredietgever 40% van zijn investering terugkrijgen via een belastingvermindering in plaats van 30%)
 • ook kleine aandeelhouders (die max. 5% van de aandelen in bezit hebben) kunnen een win-winlening verstrekken
 • er is meer flexibiliteit in de looptijd (van 5 tot 10 jaar in plaats van de vaste looptijd van 8 jaar)
 • leningen die aflopen in 2020 kunnen met 2 jaar verlengd worden

De andere voorwaarden blijven ongewijzigd:

 • de vaste rente voor 2020 ligt tussen 0,875% en 1,75%
 • de win-winlening is een achtergestelde lening.
  Dit wil zeggen dat de kredietgever bij een faillissement van de onderneming in de volgorde van de schuldeisers achter de andere schuldeisers zoals werknemers en banken komt.
 • de verschillende aflossingsmogelijkheden
  • volledige terugbetaling op het einde van de looptijd
  • maandelijkse, driemaandelijkse, zesmaandelijkse of jaarlijkse aflossingen
  • een eenmalige vervroegde terugbetaling van het openstaande saldo

ℹ️ Meer informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedure vind je op de website van Vlaoiwebsite van Vlaoi.

📞 Voor bijkomende vragen hierover kan je natuurlijk steeds bij ons terecht.