Moet je voortaan opletten als je met de verkeerde kaart betaalt?

Wie gebruikmaakt van een aparte privébankkaart en een bankkaart van je vennootschap, weet dat met de verkeerde kaart betalen snel gebeurd is. Toch kan je dit beter vermijden. Sinds dit jaar moet het totale bedrag van je forfaitaire onkostenvergoeding en de werkelijke terugbetaalde onkosten namelijk op je loonfiche vermeld worden. Zo heeft de fiscus een beter zicht op je belastingvrije vergoedingen. 🔍

Hoe zit dat nu juist?

 

Wat als je betaalt met de verkeerde kaart? 💳

Privékosten met de kaart van je BV(BA)

Privéaankopen die je met de kaart van je vennootschap betaalt, moet je steeds doorgeven aan je boekhouden. Hij/zij zal deze uitgaven dan als schuld van jou aan je vennootschap inbrengen (of aangeven als VAA).

Kosten van je BV(BA) met je privékaart

Beroepsmatige uitgaven die je met je privékaart doet, kunnen dan weer belastingvrij door je vennootschap terugbetaald worden als een ‘kost eigen aan de werkgever’ (KEW).

Rode draad: Alle onkosten moeten vanaf nu op je loonfiche komen te staan!

 

Forfaitaire vs. werkelijke

Wat is het verschil tussen forfaitaire en werkelijke onkostenvergoedingen?

De forfaitaire onkostenvergoeding is een vast maandelijks bedrag waarbij je geen bonnetjes hoeft bij te houden. Een voorbeeld hiervan zijn beroepsverplaastingen met je privéwagen.
De werkelijke onkostenvergoeding zijn alle andere zaken die je in je privé zou betalen voor je BV(BA) en waar geen forfait voor beschikbaar is. Een voorbeeld hiervan is de aankoop van een printer voor je praktijk.

Wat is er veranderd bij de vermelding van onkosten op je loonfiche? 

Voorheen was het enkel verplicht om de ontvangen onkostenvergoeding te vermelden op je loonfiche. Vanaf 2022 moet ook het totaalbedrag van je forfaitaire onkostenvergoeding en de werkelijke terugbetaalde onkosten op je loonfiche vermeld worden.

 

Waarom kan je nu best vermenging van privé en beroep vermijden?

Opletten geblazen

Hoe meer kosten van je BV(BA) je met de privékaart betaalt, hoe hoger het bedrag van je onkostenvergoedingen zal zijn. Wordt dit bedrag te hoog, dan kan je weleens een controle verwachten van de fiscus. Let er dus op dat je je forfaitaire onkostenvergoedingen steeds goed kunt onderbouwen. 🕵️

Dubbel gebruik vermijden

Let er ook zeker op dat je geen kosten dubbel ingeeft. Dit kan weleens voorvallen als je zowel forfaitaire onkostenvergoedingen ontvangt als andere terugbetalingen op basis van bewijsstukken.

 


Bron: Indicator – Larcier