Beste klant,

Wij zijn op dit moment nog volop bezig met het sociale luik op te volgen en in te dienen voor jullie maar onderstaande is ook wel belangrijk.

Wij hebben ondertussen concrete informatie gekregen over de bijkomende steunmaatregelen die de FOD Financiën heeft genomen om enerzijds ons werk te ontlasten (thank god, kunnen we ons blijven focussen om jullie te begeleiden 😉 ) en diegene die financiële moeilijkheden ondervinden extra steun te bieden.

De maatregelen zijn:

~ Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften

PERIODIEKE EN INTRACOMMUNAUTAIRE AANGIFTEN

 • Aangifte over februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020 ipv 20 maart 2020
 • Aangifte over maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020 ipv 20 april 2020
 • Aangifte over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020 ipv 20 april 2020

JAARLIJKSE KLANTENLISTING

 • Termijn verlengd tot 30 april 2020 ipv 31 maart 2020

~ Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing

Een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.

Dit uitstel geldt voor:

BTW

 • Betaling over maandaangifte – februari 2020, termijn verlengd tot 20 mei 2020
 • Betaling over maandaangifte – maart 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020
 • Betaling over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020

BEDRIJFSVOORHEFFING

 • Betaling over maandaangifte – februari 2020, termijn verlengd tot 13 mei 2020
 • Betaling over maandaangifte – maart 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020
 • Betaling over maandaangifte – 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020

Naast dit automatische uitstel van betaling kan ook voor vervallende schulden van het 1ste kwartaal bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden aangevraagd. 

Over de RSZ Schulden, dat onder een ander luik valt, hebben we nog geen bijkomende informatie mogen ontvangen. Maar ook hier kan een uitstel voor gevraagd worden.

~ Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020 zijn tevens extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling mogelijk maar dient op aanvraag te gebeuren.

Het is dus niet nodig om dit holderdebolder aan te vragen. We zullen dit samen overlopen met jou maar wij geven nu eerst voorrang aan de volgende zaken:

 • Economische werkloosheid
 • Uitstel en verlaging sociale bijdragen
 • Overbruggingsrecht
 • Hindernispremie (kan voorlopig nog niet aangevraagd worden)

 

Wij houden jullie verder op de hoogte en hopen vooral dat jullie allemaal gezond blijven!

Tot gauw!