We lezen het in de periode oktober 2020 steeds op het nieuws: het aantal coronabesmettingen blijft stijgen en heeft nog lang zijn piek niet bereikt. Ook (sport)scholen, kinderopvang en jeugdverenigingen moeten sluiten wegens besmette kinderen, leerkrachten en leiders. Als je instaat voor de opvang van je gezin in de verplichte quarantaineperiode, kan dit als zelfstandige een aantal gevolgen met zich meebrengen. Om die gevolgen op te vangen, kan je als zelfstandige beroep doen op het klassieke overbruggingsrecht.

 

Wanneer heb ik recht op het klassieke overbruggingsrecht?

Je kan als zelfstandige beroep doen op het overbruggingsrecht wanneer je je bevindt in één van de twee of volgende twee situaties: 

Situatie 1: Je wordt als zelfstandige verplicht in quarantaine geplaatst

Hierdoor ondervind je dat je minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen je activiteiten volledig moet onderbreken. Je bent vereist een quarantaine attest af te leveren op jouw eigen naam of op de naam van de persoon die op hetzelfde adres is ingeschreven. 

Situatie 2: Je kinderen kunnen niet meer naar school of de kinderopvang

Dit is een situatie voor wanneer de school of kinderopvang zijn deuren sluit omwille van COVID-19 redenen en je instaat voor hun zorg. Als gevolg hiervan heb je minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen een volledig onderbreking. Hiervoor ben je als zelfstandige verplicht een situatie van overmacht aan te tonen aan de hand van een bewijsstuk, door bijvoorbeeld een brief met de beslissing van de directie voor te leggen. Je hebt enkel recht op het klassieke overbruggingsrecht wanneer jouw kinderen max 12 jaar oud zijn. Indien je kinderen ouder zijn dan 12 jaar, dien je een specifieke motivering in te leveren waarom je als ouder instaat voor de zorg. 

Het klassieke overbruggingsrecht als tijdelijke crisismaatregel?

! Opgelet, verwar het klassieke overbruggingsrecht niet met het corona-overbruggingsrecht! Die laatste is een tijdelijke crisismaatregel, het overbruggingsrecht derde pijler houdt in dat men spreekt om een gedwongen onderbreking met een economische impact voor jou als zelfstandige. 

! Opgelet nummer 2, want vanaf 1 september 2020 vallen deze gevallen niet meer onder de tijdelijke crisismaatregelen, wat maakt dat je geen maanduitkering meer ontvangt wanneer je onderbreking korter is dan een maand!

Wat als je als zelfstandige een langere onderbreking moet nemen?

Je hebt recht op het klassieke overbruggingsrecht indien het gaat om een zelfstandige onderbreking voor 1,2,3 of 4 weken. Hiervoor geldt de recht van uitkering per periode van 7 opeenvolgende kalenderdagen. Onderbreek je als zelfstandige minder dan 7 dagen je activiteiten? Dan heb je geen recht op uitkering. 

 

Onderbreking van 7 opeenvolgende kalenderdagen

Recht van uitkering zonder gezinslast: € 322,92 

Recht van uitkering met gezinslast: € 403,53

Onderbreking van 14 opeenvolgende kalenderdagen

Recht van uitkering zonder gezinslast: € 645,84

Recht van uitkering met gezinslast: € 807,05

Extra voorwaarden

Om beroep te kunnen doen op het klassieke overbruggingsrecht, moet je aan volgende, extra voorwaarden voldoen; 

  1. De afgelopen 4 kwartalen ben je aangesloten geweest als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkend echtgenote
  2. Tijdens de afgelopen 16 kwartalen heb je minstens 4 kwartalen effectief bijdragen betaald als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkend echtgenote. 

Heb je nog bijkomende vragen omtrent dit topic? Aarzel niet om contact met ons op te nemen!