De online toepassing om een handelshuurlening aan te vragen is nu beschikbaar. Door de federale coronamaatregelen moesten heel wat bedrijven hun zaak sluiten, maar intussen bleven de vaste kosten zoals de huur van hun pand verder lopen. Daarom werd het initiatief van de handelshuurlening in het leven geroepen.

 

Wie kan hier zoal aanspraak op maken?

Ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis, kunnen nu bij de het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen terecht om een handelshuurlening aan te vragen. De VLAIO kan ook in bemiddeling voorzien tussen verhuurder en huurder om tot een overeenkomst te komen.


Wat betekent dit concreet?

De Vlaamse overheid schiet max 2 huurperiodes voor, op voorwaarde dat de verhuurder 1 of 2 maanden huur vrijwillig kwijtscheldt.

Voorbeeld: De verhuurder kan de huur voor de maanden april en mei kwijtschelden –> zo kan de huurder een lening aanvragen voor juni en juli.

  • De uitbetaling gebeurt rechtstreeks aan de verhuurder, terwijl de huurder de lening aangaat.
  • De lening bedraagt maximaal € 35.000 zijn.
  • De terugbetaling begint pas na 6 maanden te lopen en moet 24 maanden na toekenning van de lening terugbetaald worden.
  • De rente hiervoor bedraagt 2%.

⚠️ Let op: De aanvraag moet voor 1 oktober 2020 ingediend worden.


Hoe kan je deze lening aanvragen?

De online toepassing om de aanvraag te doen vind je via www.vlaio.be/handelshuurlening. Sinds begin juni kan je ook op deze webpagina alvast een modelovereenkomst voor de handelshuurlening vinden.

 

🎞️ Bekijk hieronder het webinar voor meer info met betrekking tot deze lening.

 

 

✉️ Voor bijkomende vragen hierover kan je natuurlijk steeds bij ons terecht. Mailen kan naar info@adeconsultants.be

Bron: Agentschap Innoveren en Ondernemen