Wat als mijn kinderopvang werd geannuleerd door corona? Kan ik die kost nog fiscaal inbrengen of niet?

 

Belastingvermindering 
Normaal gesproken ontvang je een belastingvermindering wanneer je voor kinderopvang gekozen hebt, maar dan enkel wanneer die effectief is doorgegaan. Door de coronacrisis zijn kampen en andere soorten opvang vaak niet kunnen doorgaan, toch komt de fiscus uitzonderlijk tussenbeide.


Wat wordt er onder kinderopvang verstaan?

 • Onthaalmoeder
 • Crèche
 • Sport- en jeugdbewegingskampen
 • Buitenschoolse opvangactiviteiten


Voor wie?

 • Voor kinderen tot 12 jaar (of tot 18 jaar wanneer je kind een handicap heeft,) kan je genieten van een belastingsvermindering van 45% wanneer je uitgaven maakt voor de opvang
 • Per opvangdag en per kind kan je maximum €11,20 fiscaal aftrekken

 

Voorbeeld: Betaal je voor een kamp van 5 dagen  € 400 –> 5 x € 11,20 = € 56, dit bedrag zal je kunnen inbrengen. Op die € 56 krijg je een belastingvermindering van 45% of €25,20.

 

Heb je in 2019 of 2020 reeds betaald voor een opvang activiteit die had moeten doorgaan tussen 14 maart 2020 en 31 december 2020, maar is die niet doorgegaan wegens de coronamaatregelen ? Dan staat de fiscus uitzonderlijk een belastingvermindering toe.

 

⚠️ Opgelet: er zijn voorwaarden verbonden aan dit fiscaal voordeel:

 • De opvang moet door de overheid erkend zijn
 • Na betaling / het einde van het kamp krijg je pas een fiscaal attest
 • Je kind moet fiscaal te laste zijn van jou en als ouder moet je een beroepsinkomen hebben
 • Ben je getrouwd of wettelijk samenwonend? Dan is het voldoende dat één van beiden een beroepsinkomen heeft
 • Je mag aan de organisatie geen terugbetaling ontvangen hebben
 • Heb je een voucher gekregen in de plaats? Dan kan je niet van de belastingvermindering genieten.

 


 

📮 Voor vragen mag je ons altijd even contacteren: info@adeconsultants.be