Een lichte vracht of een personenwagen; wat is het meest interessant voor jouw onderneming?

Algemeen gezien is het voor jou en je onderneming fiscaal voordeliger om een lichte vrachtauto aan te kopen dan om voor een personenwagen te kiezen. We lichten hieronder even toe waarom dat zo is en aan welke voorwaarden jouw nieuwe wagen moet voldoen om binnen deze categorie te vallen.

 

Hoe wordt de kostenaftrek bij personenwagens beperkt?

Aanschaf- en gebruikskosten: 

De recuperatie van de kosten van een personenwagen die je (als zelfstandige van een eenmanszaak) gebruikt voor beroepsdoeleinden is enerzijds afhankelijk van het percentage beroepsgebruik. Anderzijds wordt ze beperkt door de zogenaamde gramformule, die rekening houdt met de CO2-uitstoot en het brandstoftype van je wagen. Kort door de bocht: met de ‘milieu impact’ van je wagen. In de nabije toekomst zal deze formule enkel nog verstrengen, want vanaf 2028 verdwijnt het voordeel van de kostenrecuperatie voor personenwagens met een verbrandingsmotor volledig.

TIP! Bij een vennootschap dien je geen rekening te houden met het percentage beroepsgebruik, maar wordt er gewerkt met een belastbaar voordeel alle aard. Bij een eenmanszaak hoef je dit voordeel van alle aard niet toe te kennen en vallen deze kosten dus weg!

Is de regelgeving voor de kostenaftrek van een lichte vrachtauto voordeliger?

Ja, bovendien zal dit verschil de komende jaren steeds groter worden. Voor de kostenaftrek van een lichte vrachtauto moet je enkel de beperking tot het percentage beroepsgebruik toepassen. De gramformule is hierbij niet van toepassing en de strenge vergroeningsregels die de kostenrecuperatie van personenwagens drukken, gelden dus niet.

Opgelet! Auto’s voor dubbel gebruik en minibussen worden als personenauto’s beschouwd en vallen onder dezelfde regelgeving. 

Hoe zit het met de btw-aftrek?

Als btw-belastingplichtige mag je btw recupereren voor kosten die je maakt voor je onderneming. De btw voor een personenwagens kan je in de mate van het beroepsgebruik, maar maximaal voor 50% recupereren. Voor een lichte vrachtauto geldt dit maximum niet.

En wat met de verkeersbelasting?

In tegenstelling tot een personenwagen moet je voor een lichte vrachtauto geen belasting op de inverkeerstelling (BIV) betalen. De jaarlijkse verkeersbelasting is daardoor veel lager dan voor een personenwagen. 

 

De aankoop van een lichte vracht heeft fiscaal dus vele voordelen, maar vanaf wanneer valt je wagen nu onder deze noemer?

Een auto is fiscaal een lichte vracht als hij beantwoordt aan bepaalde criteria, onder andere betreffende de laadruimte en het aantal passagierszetels. Deze criteria worden gecontroleerd door de autokeuring. Staat er op het keuringsbewijs naast de kilometerstand een percentage van ten minste 50 vermeld, dan spreekt men van een lichte vracht. Gaat het om een personenauto die omgebouwd is tot lichte vracht, dan bevestigt het keuringsbewijs dat de ombouw definitief en onomkeerbaar is. 

 

Twijfel of discussie? 🤔

Je keuringsbewijs is in principe voldoende als bewijs dat een auto een lichte vracht is. Beslist de fiscus dat het toch om een personenauto gaat, dan moet hij dat met concrete elementen van de auto zelf aantonen, alvorens hier gevolg aan gegeven kan worden.


Bron: Indicator – Larcier