Een gift doen in 2020 – 2021? Wij zetten de must-knows even voor je op een rijtje.

 

Het hoogtepunt (of eerder dieptepunt) van de coronacrisis trof in 2020 niet enkel vele zelfstandige ondernemers. Ook de sociale sector kreeg het hard te verduren. De mogelijkheden tot het organiseren van inzamelacties en events werden sterk teruggeschroefd. 

Eén van de maatregelen die in 2020 genomen werden om de economische gevolgen van de crisis aan te pakken, bestond erin de fiscale aftrekbaarheid van giften interessanter te maken. Als de bij wet erkende instellingen (vb. het Rode Kruis, Kom op tegen Kanker, etc.) meer giften zouden kunnen ontvangen, dan zouden ze op die manier hun verlies gedeeltelijk kunnen compenseren. 

 

Jouw fiscaal belastingvoordeel in 2020

 • Welke voordelen heb je:
  ☛  60% belastingvermindering i.p.v. 45% op het werkelijke bedrag van je gift
  ☛ 
  Het totale bedrag waarvoor een belastingvermindering geldt, werd verhoogd van 10% naar maximaal 20% van het totale belastbare inkomsten.
 • Belangrijk om weten:
  ☛  De gift moet minstens €40 bedragen, per kalenderjaar en per vereniging. Je stort dus beter ineens €40 i.p.v. deze som op te delen in €30 en €10. Die laatste gift levert je immers geen belastingvoordeel op.
  ☛ 
  Bij elke gift aan een erkende instelling ontvang je een fiscaal attest. Bezorg dit document altijd aan je boekhouder. Zo misloop je jouw voordeel zeker niet.

 

En hoe zit het nu in 2021?

 • Voor giften in 2021 wordt momenteel opnieuw de pre corona regelgeving voor belastingvermindering toegepast. Dat wil zeggen:
  ☛  45% belastingvermindering op je gift gedaan in 2021.
  ☛ 
  De totale som mag niet meer bedragen dan 10% van het totale netto inkomen.

De gevolgen van de coronacrisis zijn echter ook in 2021 nog overal te zien. Er ligt daarom een wetsvoorstel op tafel om de maatregelen die genomen werden in 2020 te verlengen. 

 

Wat met sponsoring of bijdragen uit sympathie aan een niet in de wet opgenomen instelling?

Bovenstaande regelgeving is enkel van toepassing bij giften aan een in de wet opgenomen instelling, zoals het Rode Kruis, Kom op tegen Kanker, etc. Jaarlijks wordt een lijst gepubliceerd van de in dat jaar erkende instellingen die een fiscaal aftrekbare gift kunnen ontvangen. 

SPONSORING

Niet getreurd, je kan nog steeds voordelig je favoriete scouts of sportclub sponsoren in ruil voor reclame tijdens een event of activiteit.

 • Enkel gelden hier andere regels voor:
  ☛  Je krijgt publiciteit in ruil voor jouw gift. Het gaat hier dus om 100% aftrekbare publiciteitskosten.
  ☛ 
  Je moet kunnen aantonen dat er reclame gevoerd is voor jou door de betreffende lokale vereniging.
  ☛  Bezorg de factuur van de club aan je boekhouder voor je btw-aangifte en belastingaangifte.

⚠️   Let op! Is het een niet-btw-plichtige club, dan rekent zij je geen btw aan en dan is die dus ook niet recupereerbaar.

BIJDRAGEN UIT SYMPATHIE

Dit zijn bedragen die je bij wijze van steun geeft aan allerlei initiatieven, zonder er reclame of een andere tegenprestatie voor in de plaats te krijgen. Deze uitgaven worden als representatiekosten beschouwd. Sommige zijn volledig aftrekbaar, terwijl andere maar deels aftrekbaar zijn. Ook zijn er kosten waarvoor een bepaalde drempel geldt. 

Twijfel je of je bepaalde kosten al dan niet mag aftrekken als representatiekosten? Dan kan je ons altijd contacteren!

 


Bron: Indicator – Larcier