Naast het overbruggingsrecht dat zelfstandige ondernemingen kunnen aanvragen bestaat er nog iets anders: de relance-premie. Wat houdt deze vergoeding in en waarin verschilt deze met het overbruggingsrecht?

 

❉ Wat houdt de relance-uitkering in?

De relance-uitkering kan je als zelfstandige aanvragen (staat los van je BTW nummer), en kan cumulatief aangevraagd worden met een bijkomende compensatie corona premie. Deze premie wordt uitbetaald door het sociaal verzekeringsfonds.

Deze uitkering bedraag €1.291,69/maand (voor alleenstaanden) of €1.614,10 (wanneer je min. één persoon ten laste hebt bij je ziekenfonds). Dit bedrag is evenwaardig aan het crisis-overbruggingsrecht.

De relance-premie kan aangevraagd worden voor de maanden juni, juli en augustus.

❉ Wie kan de relance-uitkering aanvragen?

De relance-premie biedt een aanvullend inkomen aan zelfstandigen die:

  • zijn aangesloten in hoofdberoep of als meewerkend partner, of zelfstandigen die aangesloten zijn in bijberoep en minimaal de bijdragen betalen van een zelfstandige in hoofdberoep
  • in de eerste fase van de coronacrisis verplicht waren de deuren te sluiten gedurende méér dan één kalendermaand.
  • aantonen dat hun zelfstandige activiteit in het tweede kwartaal van 2020 een daling kende met ten minste 10% van de omzet of de bestellingen in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019.
Zelfstandigen in bijberoep van wie de bijdragen lager zijn dan de minimumbijdragen in hoofdberoep en gepensioneerden maken geen aanspraak op de relance-uitkering.

Wat is het verschil tussen een relance-uitkering en het crisis-overbruggingsrecht?

Beide uitkeringen lijken sterk op elkaar, daarom illustreren we het verschil door middel van concrete voorbeelden:

🍺 VOORBEELD: CAFE UITBATER 

Eddy heeft een café en was op 1 juni nog altijd verplicht gesloten. Voor de maand juni kan hij nog rekenen op het crisis-overbruggingsrecht. Zwierde hij op 8 juni de deuren van zijn café terug open? Dan kan hij voor de maanden juli en augustus mogelijk op de relance-uitkering rekenen.

🍫 VOORBEELD: PRALINEWINKEL
De pralinewinkel van Erika sloot vanaf 1 april vrijwillig de deuren. Volgens de maatregelen van de overheid was zij niet verplicht te sluiten, maar gebrek aan passage zorgde toch voor een sluiting. Sinds 1 juni startte zij haar verkoop terug. Aangezien zij niet verplicht was om te sluiten maakt Erika geen aanspraak op de relance-uitkering. Zou zij in juni ook nog 7 opeenvolgende dagen de deuren sluiten, dan kan ze wel het crisis-overbruggingsrecht aanvragen.

 

Hoe vraag je de relance-uitkering aan?

Afhankelijk van bij welk verzekeringsfonds je aangesloten bent, kan je op een eenvoudige manier de uitkering online aanvragen.

 


 

✉️ Voor bijkomende vragen hierover kan je natuurlijk steeds bij ons terecht. Mailen kan naar info@adeconsultants.be

Bron: Xerius