Sommige bedrijven lijden nog steeds heel hard onder de opgelegde coronamaatregelen en zien nu nog steeds hun omzet fors dalen. De vrees voor een 2de lockdown is actueler dan ooit. Daarom werd als bijkomende financiële steun de corona ondersteuningspremie in het leven geroepen.


Voor wie geldt deze maatregel?

Ondernemingen die gedurende de lockdown open zijn gebleven / opnieuw geopend zijn na de versoepeling, en een omzetdaling van 60% hebben in de periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar.

  • Ondernemingen die initieel niet moesten sluiten maar exploitatiebeperkingen hadden en in aanmerking kwamen voor een corona compensatiepremie.
  • Ondernemingen die verplicht werden hun zaak en fysieke locatie te sluiten en in aanmerking kwamen voor een corona hinderpremie.
    • Voor winkels gaat het om de periode van 11 mei tot 11 juni.
    • Voor horeca ondernemingen gaat het om de periode van 8 juni tot 8 juli.

☞ Het omzetverlies moet kunnen aangetoond worden aan de hand van dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie.

☞ De extra premie geldt voor iedereen die ondertussen terug mocht opengaan.

☞ Ondernemingen die nog altijd verplicht gesloten zijn (vb. dancings), genieten nog steeds van de hindernispremie.

☞ Beslis je vrijwillig om nog altijd gesloten te blijven? Dan kom je enkel in aanmerking voor het overbruggingsrecht.

 

Hoeveel bedraagt de premie?

  • Ondernemingen en zelfstandigen in hoofdberoep 

Wie nog een omzetdaling van minstens 60% heeft in de doorstartperiode krijgt een forfaitaire premie van € 2.000.

  • Zelfstandigen in bijberoep

Ben je een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld? Dan kom je in aanmerking voor de éénmalige forfaitaire premie van € 1.000 bij een omzetdaling van minstens 60% in de doorstartperiode.

⚠️ Opgelet: Je moet deze premie voor 15 augustus aanvragen, dat kan via deze link.

Hoe aanvragen?

Bekijk deze handleiding hoe je jouw steunaanvraag moet indienen 🔗 Ondersteuningspremie_handleiding_eloket

 

📞 Voor bijkomende vragen hierover kan je natuurlijk steeds bij ons terecht.

Bron: Agentschap Innoveren en Ondernemen