Nu we weer in een tweede lockdown zitten en er nog veel besmettingen zijn, kan het zijn dat verschillende van jouw werknemers ziek vallen of in contact komen met besmette personen. Mogen jouw werknemers tijdens deze tweede lockdown nog vanop kantoor werken? Dan moet je nadenken hoe je als werkgever omgaat met vermoedelijke besmettingen. Maar welke stappen moet je als werkgever in welke situatie ondernemen? Dat is voor velen nog onduidelijk. ADE Consultants stelde voor jou alle informatie op een rijtje, beginnende met ziekte op de werkvloer, alle vragen rond quarantaine & besmetting en eindigend met gewettigde afwezigheden. 

 

Ziekte op de werkvloer: wat nu? 

Er gelden al een aantal verplichte maatregelen die je als werkgever nog steeds verplicht bent na te streven, ook tijdens de tweede lockdown. Mogen je werknemers uitzonderlijk nog op kantoor werken tijdens deze periode, is het wassen van handen op kantoor nog steeds verplicht, alsook het dragen van een mondmasker in meetingrooms en tijdens een verplaatsing en moet de werkplaats grondig en regelmatig ontsmet worden. Hoewel je die zo goed mogelijk opvolgd, kan het zijn dat een medewerker ziek wordt op kantoor. In dit geval moet je ervoor zorgen dat de zieke medewerker naar huis wordt gestuurd, en bij voorkeur geen gebruik maakt van het openbaar vervoer. Is de werknemer te zwak? Schakel dan een familielid in om hem/haar te komen ophalen. 

Opgelet: tijdens deze tweede lockdown moeten werknemers proberen zoveel mogelijk telewerk te voorzien! 

Wat met mijn andere werknemers? 

Zie in elk geval dat je voldoende hygiënische maatregelen treft op kantoor zelf, zodat je het risico tot besmetting kleiner maakt voor andere medewerkers. En jezelf natuurlijk. 

 

Quarantaine: wat en wanneer? 

Bepalen wie wanneer in quarantaine moet, is een sterk werk op zich. Om zeker te zijn van je stuk, kan je je het beste laten adviseren door een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) of door je bedrijfsarts. Indien er een besmetting is onder de collega’s, moeten je medewerkers niet noodzakelijk in quarantaine. Enkel medewerkers die in nauw contact kwamen met de besmette persoon, raad je best aan om van thuis uit te werken.

Wat betekent “nauw contact”? 

Nauw contact ontstaat wanneer er sprake is van contact gedurende minstens 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand. De personen in kwestie droegen op dat moment ook geen mondmasker. Medewerkers met nauw contact werken het beste van thuis uit na een besmetting, of om deze personen 10 dagen in quarantaine te laten gaan. 

Een werknemer keert terug naar België. Wat nu? 

To quarantaine or not to quarantine” is de vraag die hier luidt. Wanneer werknemers terugkeren naar België, zijn ze verplicht om 48u voor hun aankomt het Passagier Lokalisatie Formulier in te vullen. Die vind je hier. Op basis van dit formulier en de antwoorden die je werknemer invulde, berekent dit document of je werknemer een hoog risico loopt op corona. Je werknemer krijgt de uitslag van het formulier via sms. Blijkt er hier uit dat er een risico is op besmetting, moet de werknemer minstens 10 dagen in quarantaine. De 10 dagen quarantaine gelden sowieso wanneer een werknemer uit een rode zone komt. Is je werknemer mogelijk besmet? Dan kan je je werknemer met besmettingsrisico de toegang tot het kantoor formeel weigeren. De arbeidsovereenkomst is dan geschorst, dit zonder loonwaarborg. 

Komt je werknemer terug en vertoont hij/zij symptomen? Dan moet die verplicht een test ondergaan. Wanneer deze test negatief is, mag de werknemer uit quarantaine na 7 dagen. Blijkt de test positief, moet je werknemer opnieuw 7 volledige dagen in quarantaine. 

Tijdelijke werkloosheid: wat moet ik hiervoor doen? 

Om tijdelijke werkloosheid van een van je werknemers te kunnen inroepen, is een quarantaineattest verplicht. Legt een werknemer dit niet voor, heeft hij/zij geen recht op de tijdelijke werkloosheidsuitkering. Om dit attest te verkrijgen, wijs je je werknemer door naar zijn/haar arts. De quarantaineverplichting geldt niet voor personen die minder dan 48 uur in een rode zone verbleven. 

! Let wel op: Indien je werknemer vrijwillig naar een rode zone gereisd is, heeft hij/zij geen recht op een werkloosheidsuitkering. In zo’n gevallen kan men dit niet doen gelden als een situatie met overmacht. Is de werknemer ziek en daardoor arbeidsongeschikt? Dan valt hij/zij ten laste van de mutualiteit. Indien je werknemer een attest van arbeidsongeschiktheid voorlegt wegens ziekte, en geen quarantaineattest, dan heeft de werknemer recht op gewaarborgd loon. Dat komt omdat we juridisch gezien niet om een quarantaine spreken.

Mijn medewerker is positief getest. Mag hij/zij nog werken? 

Voelt je werknemer zich bij de diagnose van corona nog goed, mag de medewerker van thuis uit werken. Dan betaal je het loon van je werknemer gewoon door. Indien je werknemer een quarantaineattest voorlegt en telewerk niet mogelijk is, mag de werknemer zelf beslissen of hij/zij nog werkt tijdens de quarantaineperiode. Hiervoor benut je als werkgever ook de tijdelijke werkloosheid. 

 

Wat moet ik doen bij een vermoedelijke besmetting? 

De toegang tot de werkvloer mag niet formeel geweigerd worden op basis van jouw vermoedens. Wat wel kan, is de werknemer te vragen zich te laten testen voor de veiligheid van andere, maar hij/zij is niet verplicht om hier op in te gaan. 

 

Wanneer is mijn werknemer gewettigd afwezig? 

De school of kinderopvang van de minderjarige kinderen van je werknemer sluit, en nu staat hij/zij plots in voor de opvang van de kinderen. Dit is een situatie van overmacht, waardoor jouw werknemers recht hebben op een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Dat enkel wanneer de werknemer een attest van de school, centrum of kinderopvang voorlegt. Hierin moet de reden en de periode van de sluiting vermeld worden. Zo heeft je medewerker recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht, waarbij de RVA ook nog is een toeslag van €5,63 per werkloosheidsdag bovenop geeft. Er zijn verschillende scenario’s voor een gewettigde afwezigheid, hieronder hebben we er twee opgelijst. 

 

Scenario 1: Instaan voor de zorg van een besmet kind of gezinslid

Een gezinslid van je werknemer is besmet en nu staat hij/zij in voor de zorg van deze persoon. In dat geval heeft je medewerker verschillende opties: 

  • je medewerker kan familiaal verlof of betaalde vakantie opnemen; 
  • je medewerker kan verlof voor medische bijstand aanvragen 
  • je medewerker kan een tijdskrediet met reden ‘zorgen voor een ziek gezinslid’ aanvragen
  • je medewerker mag onbetaald verlof opnemen (dit is iets wat jij als werkgever moet toestaan)

 

Scenario 2: Sluiting van opvangcentra

Ook wanneer opvangcentra sluiten, hebben jouw werknemers recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht. Dit geldt voor centra voor minder- en meerderjarige personen met een handicap, en centra voor residentiële of ambulante zorg die erkend zijn door de Gemeenschappen. 

 

Tip & tricks

Om nog een paar tips & tricks mee te geven, stelt ADE consultants verschillende tips & tricks voor: 

  1. vermijd discussies met je werknemers en maak vooraf duidelijke afspraken met je werknemers in verband met het bedrijfsbeleid bij terugkeer uit een rode zone. Bespreek de mogelijkheden van telewerk, wanneer een werknemer met voorzorg in quarantaine moet gaan en wanneer een werknemer wel toegang heeft tot het kantoor. 
  2. bekijk steeds onder welk scenario je bedrijf valt, zo ben jij als werkgever steeds geïnformeerd over de volgende stappen die je werknemer moet nemen. Het overzicht van de scenario’s vind je hier

Voor de rest wensen we jou bij ADE nog een goede gezondheid toe in deze periode, en houd het veilig! Heb jij nog andere vragen over bovenstaande topics? Aarzel dan niet om ons te contacteren!