Spijtig genoeg heeft het Corona virus ons volledig in de greep en zal dit voor de meeste onder ons direct voelbaar zijn. Doordat er op de media heel wat verhalen circuleren, breng ik enkele nuttige zaken in kaart want ook wij, als zelfstandige en / of werkgever dienen waarschijnlijk enkele maatregelen te nemen om ons te beschermen tegen de economische impact van dit virus.

Wijzelf bij ADE blijven zo lang als mogelijk vanop kantoor werken, en indien dit nodig is, zullen we dit van thuis uit verder doen. Wij blijven dus gedurende de hele periode permanent bereikbaar voor jullie. Aarzel dus niet om ons tijdig te contacteren voor bijkomende hulp!

Concreet:

 1. Niet alle sectoren worden geviseerd, zo is het tot op vandaag nog perfect mogelijk om je activiteiten in de bouw verder te zetten en je arbeiders werkzaamheden te laten uitvoeren. Ik neem aan dat vandaag nog verschillende beroepsfederaties met mededelingen naar buiten zullen komen, tot dan mag men zijn werkzaamheden blijven uitoefenen, ik denk dan bijvoorbeeld aan de kinesisten onder ons.

 2. Voedingswinkels blijven open, ook tijdens het weekend. Dit geldt ook voor hotels, B&B en AirBnb.

 3. Zoals vernomen is de horecasector het zwaarste getroffen en zijn ze verplicht om vanaf dit weekend tot en met 3 april te sluiten. Opgelet: take out of delivery blijft wel toegestaan. Frituren mogen dus in principe openblijven

Eenmalige premie van 4.000 euro voor horecazaken
De Vlaamse Regering kondigde in een persconferentie volgende crisismaatregelen aan.
Horecazaken kunnen rekenen op een eenmalige premie van 4.000 euro. Zaken die enkel in het weekend moeten sluiten, zoals winkels, zullen 2.000 euro ontvangen. Duren de huidige maatregelen langer dan 21 dagen, dan wordt deze premie verhoogd met 160 euro per dag.

 1. Detailhandel sluit tijdens het weekend, aangepaste, ruimere openingsuren tijdens de week zullen mogelijk zijn. Ik merk bij de meeste klanten dat ze zich nu vooral focussen op de online verkoop.

Je dient voor jezelf af te wegen of het wenselijk is beperkt open te zijn of een aangepaste vorm van levering zoals take out toe te passen omdat je dan mogelijks geen recht heb op enkele steunmaatregelen die ik hieronder beschrijf.

 1. Voor elke zelfstandige die geconfronteerd wordt met moeilijkheden om hun sociale bijdragen tijdig te kunnen betalen, is er de mogelijkheid om uitstel tot betaling aan te vragen met behoud van ziekterechten. Je kan zelfs een volledige vrijstelling aanvragen. Voorlopig geldt deze maatregel voor de eerste twee kwartalen van 2020 en kan betaling uitgesteld worden met één jaar. Dus misschien is het wenselijk om de sociale bijdragen van lopend 1ste kwartaal 2020 voorlopig nog niet te betalen.
 1. Overbruggingsrecht kan aangevraagd worden. Dit wil zeggen dat als je je activiteit noodgedwongen moet stoppen voor minstens 7 dagen je een vervangingsinkomen kan krijgen (ik denk dan aan de horeca op dit moment). Maandelijks bedrag varieert tussen de 1.200 € – 1.500 €.
 1. Op fiscaal vlak kunnen er afbetalingsplannen aangevraagd worden voor bedrijfsvoorheffing / btw / personenbelasting en vennootschapsbelasting zonder dat er boetes of interesten worden aangerekend. Dit geldt voor elke sector. Opgelet: indien er al structurele betaalmoeilijkheden gekend zijn bij de fiscus, kan men hier niet van genieten (vb. bestaande bijzondere btw rekening)
 1. Op sociaal vlak kan men uitstel van betaling vragen van de RSZ voor de 1ste twee kwartalen. Vergeet dan niet om uw domiciliëringen naar het sociaal secretariaat tijdelijk te bevriezen.
 1. Op personeelsvlak zijn er verschillende opties:
  1. Je kan telewerk aanbieden en de werkzaamheden blijven doorlopen. Indien je werknemer verlof wenst op te nemen of recup, dan heeft de werknemer geen enkel recht op een gewaarborgd loon, al dan niet voorzien door de werkgever zelf.
  2. Je werkt met een zelfstandige onderaannemer en die kan zijn opdracht niet meer uitvoeren: je bent geen enkele schadevergoeding verplicht op basis van overmacht. De zelfstandige helper zal zelf bij de officiële instanties een compensatie moeten vragen.
  3. Je personeel kan niet meer komen werken dan roep je tijdelijke werkloosheid in wegens overmacht. Je kan overmacht vragen voor enkele werknemers, hoeft niet per sé iedereen van het personeel zijn. Dit dien je zo snel als mogelijk aan te vragen en heeft specifiek te maken met het Corona virus, deze maatregel loopt voorlopig maar tot 31 maart 2020.
  4. Indien het personeel niet kan komen werken kan je ook tijdelijke werkloosheid aanvragen wegens economische werkloosheid. Deze aanvraag kan mogelijks samenlopen met een aanvraag wegens overmacht en is eerder een aanvraag voor de impact op langere termijn (na 31 maart 2020 dus)

 

Voor tijdelijke werkloosheid krijgt de
werknemer 70% van zijn loon uitgekeerd.


Nuttige links:

Ik verwijs graag verder naar de UNIZO link die nog meer toelichting geeft als je met vragen zit over problemen met toelevering van producten, een werknemer die besmet is, enz ….) deze website wordt continu bijgewerkt.
https://www.unizo.be/corona?utm_source=Homepage&utm_medium=Website&utm_campaign=Corona

Op de website van de RVA vind je meer informatie over de voorwaarden en procedures voor deze steunmaatregelen.
(link:
https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-china-en-andere-landen-getroffen-door-de-ziekte-nieuwe-update-09032020)

Ook de Belgische overheid heeft een link met toelichting over de maatregelen:
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

Nogmaals, aarzel niet om ons te contacteren voor een luisterend oor of bijkomende begeleiding!

PS. Probeer zoveel als mogelijk de lokale ondernemer te ondersteunen in deze barre tijden!