Wij willen graag als boekhoudkantoor onze verzamelde kennis in verband met de corona-maatregelen delen met jullie!
Daarom zetten we onze Corona-tips even op een rij:

Tijdelijk werkloos als werknemer door corona:

TIP 1 –Je krijgt een uitkering die 70% van je brutoloon bedraagt tot max 2.755 € per maand, hierop wordt nog 26,75% voorheffing afgehouden.

TIP 2 –  Je krijgt automatisch door de overheid een tegemoetkoming gestort van 202,68 € als tussenkomst voor je water- en energiefactuur. Je moet wel zelf je energieleverancier blijven betalen.

TIP 3 – De RVA zal bovenop de tijdelijke werkloosheidsuitkering 5,63 € per dag extra uitbetalen.

TIP 4 – Je dagen tijdelijke werkloosheid tellen mee voor de berekening van het aantal dagen vakantie volgend jaar.

TIP 5 – Je tijdskrediet mag gecombineerd worden met een tijdelijke werkloosheidsuitkering.

TIP 6 – Je mag dit blijven combineren met je flexi-job maar dient gemeld te worden aan de vakbond en kan niet gecumuleerd worden met werkloosheidsuitkering die dag.

TIP 7 – Dan heb je even geen recht meer op maaltijdcheques voor de niet gewerkte dagen.

TIP 8 – Dan mag je dit blijven combineren met je zelfstandige activiteit in bijberoep zonder extra opgelegde voorwaarden tot en met 30 juni 2020.

Tijdelijk werkloos als werknemer door corona maar ik blijf rijden met de firmawagen:

TIP 9 – Dan dien je nog een voordeel alle aard hierop te betalen, tenzij je niet meer rijdt met de firmawagen privé natuurlijk, dan is dat niet nodig.

Word je ziek als werknemer tijdens corona?

TIP 10 – Je werkgever zal je dan geen gewaarborgd loon uitbetalen, je moet direct een aanvraag doen bij de ziekenkas.

Wat met de handelshuur, kan ik die opzeggen?

TIP 11 – Nee, ook al is het even moeilijker, je moet je verplichtingen blijven nakomen, probeer samen tot een compromis te komen van betalingsuitstel.

Werkt je werknemer van thuis uit?

TIP 12 – Je kan als werkgever wanneer een werknemer van thuis uit werkt, een extra bureauvergoeding uitbetalen tot 126,94 € per maand  ter dekking van de gemaakte kosten thuis + 20 € per maand voor het gebruik van de eigen pc + 20 € per maand voor het gebruik van het internet zonder dat je er als werkgever sociale zekerheidsbijdragen op moet betalen.

TIP 13 – Dan dien je voor deze dagen geen sociaal abonnement te betalen omdat de werknemer dan geen woon-werkverkeer meer doet.

TIP 14 – Dan dien je voor deze dagen ook nog maaltijdcheques toe te kennen.

Wat met mijn jaarlijkse algemene vergadering die moet stemmen over de jaarcijfers?

TIP 15 – Uitzonderlijke situaties vragen uitzonderlijke maatregelen.  De bedrijven krijgen tot 10 weken uitstel om hun algemene vergadering te laten plaatsvinden of deze digitaal te laten plaatsvinden, ook al is dit niet voorzien in de statuten.

Kan ik als student een werkloosheidsuitkering krijgen?

TIP 16 – Nee

Krijg je altijd btw terug?

TIP 17 – Goed nieuws, deze zal, indien aan de basisvoorwaarden werd voldaan, 1 maand na de aangifte teruggestort worden.

Wil je als ondernemer medische hulpgoederen schenken aan ziekenhuizen?

TIP 18 – Dien je hierop geen btw te betalen, in andere omstandigheden is dat normaal wel.

Ben je verplicht moeten sluiten van de overheid ten gevolge van de corona en stelde je personeel te werk?

TIP 19 – Je krijgt automatisch uitstel van de RSZ betalingen tot 15 december 2020.

Uitstel van RSZ en btw aangiftes

Aanslagbiljet, btw en bv

TIP 20 De btw die je normaal dient te betalen voor 20 april 2020 bij de afsluiting van het 1ste kwartaal mag je uitstellen tot uiterlijk 20 juni zonder intresten te moeten betalen.

TIP 21 – De bedrijfsvoorheffing die je normaal elke maand dient te betalen zal je met 2 maanden uitstel mogen betalen.

TIP 22 – Je hebt je aanslagbiljet gekregen na 12 maart 2020 voor de betaling van de personenbelasting? Dan krijg je 2 maanden extra betalingstermijn bovenop de normale betaaltermijn toegekend zonder intresten te moeten betalen.

TIP 23 –Je hebt je aanslagbiljet gekregen na 12 maart 2020 voor de betaling van de vennootschapsbelasting? Dan krijg je 2 maanden extra betalingstermijn bovenop de normale betaaltermijn toegekend zonder intresten te moeten betalen.

TIP 24 –Heb je als werkgever economische werkloosheid gevraagd maar wil je toch terug beginnen te werken => geen probleem, dat kan zelfs gedeeltelijk en met aangepaste arbeidstijden.

TIP 25 – Je kan nooit een halve dag werkloosheid aangeven, dan zal dit een hele dag als loon betaald moeten worden door je baas.

TIP 26 –Heb je plots personeelstekort ten gevolge van de coronacrisis => de VDAB zorgt mee om gericht te kunnen matchen via de #COVID19 via hun website: vdab.be/coronacrisis/vacatures

Heb je als zelfstandige het overbruggingsrecht aangevraagd? *update*

TIP 27 – Weet dat dit belast wordt in de personenbelasting als vervangingsinkomen.

TIP 28 – Dit heeft geen invloed op de sociale bijdragen.

–> Het overbruggingsrecht wordt verlengd tot 30 juni 2020 ipv tot en met mei.

Werd je hindernispremie goedgekeurd?

TIP 29 – Dan dien je daar geen belastingen op te betalen, niet in de personenbelasting, niet in de vennootschapsbelasting.

Wat met de verkeersbelasting?

TIP 30 – Dan krijg je automatisch in totaal 6m betalingsuitstel.

Zit je met een door de overheid opgelegde verplichte sluiting?

TIP 31 – Dan zal je verzekeringsmakelaar automatisch hier rekening mee houden bij de arbeidsongevallenverzekering en verzekering BA. Brandverzekering blijft wel lopen natuurlijk.

TIP 32 Dan kan je  bij je verzekeringsmakelaar uitstel van betaling vragen voor de premies die vallen tussen 30 maart en 30 september 2020.

Dien je als ondernemer roerende voorheffing te betalen? 

TIP 33 – De aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2020 worden pas verstuurd vanaf september 2020 (in plaats van vanaf mei 2020).

TIP 34 – Is jouw handelszaak gesloten als gevolg van de maatregelen van de overheid? Dan kan je deze solidariteitsbijdrage vanaf 4 mei eenvoudig en snel aanvragen via de website van Unisono. De bijdrage wordt in mindering gebracht van de jaarlijkse factuur (inning onder de naam Unisono) of terugbetaald via een creditnota.

Wat met bedrijven met financiële problemen?

TIP 35 – Ondernemingen met met financiële problemen wegens Corona kunnen niet failliet verklaard worden tem 17 mei 2020.Deze ‘Staakt-het-vuren’ geldt enkel voor ondernemingen die nog niet in staking van betaling waren op 18 maart 2020.

De voedselveiligheid 

TIP 36 – Het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) zullen de jaarlijkse factuur voedselveiligheid voor sectoren die met eten te maken hebben  (resto / winkel / fabriek) later versturen. Facturen zullen pas in november arriveren en men krijgt 60 dagen uitstel van betaling in plaats van 30 dagen. Normaal wordt deze factuur verstuurd in de maand mei.

Ademruimte voor consumentenkredieten

TIP 37 – Nu ook uitstel van betaling mogelijk voor wie een consumentenkrediet heeft. Er is een nieuwe wet goedgekeurd om de houders van een consumentenkrediet wat ademruimte te geven. Wie hiervoor in aanmerking komt, kan uitstel van betaling vragen voor zijn maandelijkse aflossingen. Dit uitstel zal gelden voor een periode van drie maanden en kan indien nodig nog eens met drie maanden verlengd worden. Deze oplossing geldt zowel voor leningen op afbetaling als voor kredietopeningen. In het kader van dit uitstel van betaling mogen er geen dossierkosten of nalatigheidskosten worden aangerekend. Meer info vind je hier. 

*Update* –> Het betalingsuitstel voor ondernemingskredieten en woonkredieten wordt verlengd tot 31 december 2020.

Verlenging van de controletermijn omwille van Corona?

TIP 38 – Neen. De fiscus heeft dan wel beslist om wegens de coronacrisis tijdelijk alle niet-essentiële en/of minder dringende controles ter plaatse uit te stellen, maar hij krijgt geen extra tijd om de uitgestelde controles in te halen. Aan de controletermijnen is er immers niets gewijzigd, en er zijn ook geen plannen om dat te doen.

Wat met onze eco/maaltijd-cheques?

TIP 39 – Goed nieuws: de geldigheidsperiode zal automatisch verlengd worden met 6 maanden, en dit voor maaltijdcheques, ecocheques, cadeaucheques en sport-en cultuurcheques.

Lokale steunmaatregelen

TIP 40 – In navolging van de federale beslissingen ter preventie van het coronavirus voorzien steden en gemeenten ook steunmaatregelen voor de getroffen zelfstandigen en ondernemers. Via deze link kom je te weten welke stad welke maatregel voorziet.

Wat met het belastingvoordeel van je bedrijfswagen?

TIP 41 – Er is geen lager belastbaar voordeel. Dat je je wagen van je vennootschap tijdens de lockdown nauwelijks privé gebruikt hebt, is niet van belang voor het VAA (Voordeel Alle Aard), dit blijft onveranderd. Voor het bedrag van het VAA wordt immers enkel rekening gehouden met de cataloguswaarde, de CO2-uitstoot, en de leeftijd van de auto. Hoeveel km je er privé mee rijdt maakt niets uit.