Heb je na je scheiding samen met je ex-partner gekozen voor co-ouderschap? Dan is de volgende stap om eens na te denken over het domicilieadres van jullie kind(eren).

Officieel kan het kind maar bij één van de ouders gedomicilieerd zijn. Het kind kan wel bij de andere ouder ingeschreven worden in het verblijfsregister van de gemeente om aanspraak te maken op bepaalde voordelen die de gemeente aan zijn inwoners geeft maar die zijn eerder beperkt. De financiële voordelen zijn er vooral voor de ouder bij wie het kind gedomilicieerd wordt.

We geven je graag een overzicht van de financiële voordelen om rekening te houden bij de keuze van het domicilieadres.

❉ Personenbelasting

Als jullie kiezen voor fiscaal co-ouderschap kunnen jullie het belastingvoordeel voor de kinderen delen. Het fiscaal co-ouderschap is echter geen verplichting. Het is enkel verplicht als de rechter gelijkmatig verdeelde huisvesting oplegt. In andere gevallen kunnen ouders het fiscaal co-ouderschap onderling vastleggen in hun overeenkomst.

Weet alleen dat het fiscaal co-ouderschap niet altijd de meest interessante optie is.  Het kan vaak interessanter zijn om als ouder alimentatie te betalen voor het kind.
De betalende ouder kan zo tot 80% van de betaalde onderhoudsbijdragen inbrengen in de belastingen. Dit kan enkel als het kind niet gedomicilieerd is bij de betalende ouder.

Via de website van de Pareto Group kan je zelf de onderhoudsbijdragen berekenen en de fiscale impact ervan. Je hebt er zelfs de mogelijkheid om gratis een onderlinge overeenkomst op te stellen.

Fiscaal co-ouderschap is niet altijd de meest interessante optie. Het kan vaak interessanter zijn om als ouder alimentatie te betalen voor het kind.

❉ Bedrijfsvoorheffing

Bij de uitbetaling van je loon wordt er bedrijfsvoorheffing ingehouden. Voor co-ouderschap is er geen specifieke regeling voorzien. Dat wil zeggen dat de vermindering in de bedrijfsvoorheffing volledig wordt toegekend aan de ouder bij wie het kind gedomicilieerd is. De andere ouder krijgt geen enkel voordeel op het vlak van bedrijfsvoorheffing.

❉ Ziektekosten

Jullie kunnen als ouders kiezen bij welke ouder het kind ten laste staat voor het ziekenfonds onafhankelijk van bij welke ouder het kind gedomicilieerd is. De terugbetalingen en voordelen voor dit kind worden gestort op de rekening van de ouder bij wie het kind ten laste staat.

  • Je kan er ook voor kiezen de terugbetaling te laten storten op een kindrekening. Als het kind ziek wordt wanneer het bij de andere ouder is, kan je ook vragen om de terugbetaling over te maken op de rekening van de andere ouder.
  • Jullie hoeven niet bij hetzelfde ziekenfonds aangesloten te zijn, maar het kan wel handig zijn.
  • Voor de maximumfactuur wordt er enkel rekening gehouden met de kinderen die officieel bij jou domicilie hebben.

Sinds de kinderbijslag omgevormd werd tot het Groeipakket, krijgen ouders voor elk kind een vast basisbedrag. De moeder krijgt automatisch de kinderbijslag na een echtscheiding.

❉ Kinderbijslag

Sinds de kinderbijslag omgevormd werd tot het Groeipakket krijgen ouders voor elk kind een vast basisbedrag. Na een scheiding krijgt de moeder automatisch de kinderbijslag tenzij de vader de kinderbijslag aanvraagt voor kinderen die bij hem gedomicilieerd zijn.

Voor gezinnen met een lager inkomen is een sociale toeslag mogelijk. In het geval van co-ouderschap kijkt men naar de inkomenssituatie in de nieuwe gezinnen. Elke ouder krijgt bij co-ouderschap dan de helft van het bedrag van de sociale toeslag. Als de huisvesting niet gelijk verdeeld is, krijgt de ouder van waar het kind hoofdzakelijk verblijft de volledige sociale toeslag.

❉ Schooltoeslag en studietoelage

De schooltoeslag is sinds de hervorming van de kinderbijslag volledig mee geïntegreerd in het Groeipakket. Voor de toekenning van de schooltoeslag wordt rekening gehouden met het inkomen van het gezin waar het kind gedomicilieerd is. Bovendien bepaalt de plaats van domicilie het recht op en het bedrag van de schooltoeslag.

De studietoelagen voor hoger onderwijs worden toegekend door het Vlaams ministerie van Onderwijs. Ook hier wordt gekeken naar het inkomen van het gezin waar de student gedomicilieerd is.

Onroerende voorheffing

Je kan vermindering krijgen op je onroerende voorheffing als je kinderbijslaggerechtigde kinderen hebt. Hoe meer kinderen, hoe meer vermindering je krijgt. Je hebt automatisch recht op deze vermindering als er minstens 2 kinderen bij jou gedomicilieerd zijn.

❉ Waterfactuur

Op je waterfactuur betaal je een stuk vaste kosten en een stuk voor je waterverbruik. Op de vaste kosten krijg je een korting van €21,20 per gedomicilieerde persoon op het adres. Bij co-ouderschap krijgt slechts één van de ouders deze korting.

❉ Invaliditeitsuitkering

Wanneer je als werknemer langer dan een jaar arbeidsongeschikt bent, kom je automatisch in het systeem van de invaliditeitsuitkering terecht. Het bedrag dat je krijgt, is afhankelijk van je gezinssamenstelling. Als je een kind ten laste hebt, is dat 65% van je (begrensd) brutoloon ten opzichte van 55% voor alleenstaanden en 40% voor samenwonenden zonder kinderen ten laste.

 

Zoals je ziet, zijn er heel wat zaken om rekening mee te houden bij de keuze van het domicilieadres van je kind(eren) na een scheiding. Informeer je grondig en weeg de voor- en nadelen tegen elkaar op voor je je keuze maakt.

📞 Voor bijkomende vragen hierover kan je natuurlijk steeds bij ons terecht.

Bron: De Tijd