Waarop moet je letten bij aankopen in een andere EU-lidstaat

 

Als je goederen aankoopt in een andere EU-lidstaat, dan is er een verschil in btw-gevolgen tussen gewone btw-plichtigen en btw-plichtigen die behoren tot de groep van vier.

 

Hoe werken aankopen door een gewone btw-plichtige in een andere EU-lidstaat?

Wat is een gewone btw-plichtige?

Een gewone btw-plichtige is iemand die elke maand of elk kwartaal een btw-aangifte indient.

Welke regels zijn er van toepassing bij een aankoop in een andere EU-lidstaat?

Als gewone btw-plichtige kan je aankopen doen in een andere EU-lidstaat zonder buitenlandse btw te moeten betalen. De buitenlandse leverancier is wel vereist om jouw Belgisch btw-nummer op zijn factuur te vermelden.

Is vervoer vereist?

Vervoer van ‘de aankoop’ is uiteraard wel vereist. De vrijstelling van buitenlandse btw geldt alleen als de goederen de EU-lidstaat van aankoop verlaten en vervoerd worden naar België.

 

Hoe werken aankopen door de ‘groep van vier’ in een andere EU-lidstaat?

Wat is de groep van vier?

Btw-plichtigen die behoren tot de groep van vier dienen geen periodieke btw-aangiftes in en hebben geen recht op aftrek, zoals bijvoorbeeld een arts.

Tot deze groep behoren vier verschillende btw-plichtigen:

  • Niet-btw-plichtige rechtspersonen (overheden, openbare instellingen)
  • Vrijgestelde btw-plichtigen (musea, scholen, rusthuizen, sportclubs)
  • Vrijgestelde kleine ondernemingen
  • Forfaitaire landbouwers

Welke regels zijn er van toepassing bij een aankoop in een andere EU-lidstaat?

Btw-plichtige die behoren tot de groep van vier dienen geen btw-aangiftes in.

Toch zijn er twee uitzonderingen waarbij de buitenlands leverancier toch moet factureren zonder btw. Dit geldt bij onderstaande gevallen:

  • Wanneer in het lopende kalenderjaar of in het voorgaande kalenderjaar de drempel van €11.200 voor het aankopen van goederen in andere EU-lidstaten overschreden is.
  • Wanneer je er als lid van de groep van vier voor opteert om alle intracommunautaire verwervingen van goederen aan btw te onderwerpen vanaf de eerste euro.

 


Bron: Indicator – Larcier