Vele werkgevers laten hun werknemers in het kader van de coronacrisis tijdelijk van thuis uit laten werken. Hiervoor wordt een forfaitaire vergoeding toegekend, om de werknemers in hun kosten tegemoet te komen. Om er zeker van te zijn dat jouw bedrijf hiervoor fiscaal gezien niet in de problemen komt, moet je verplicht een ruiling aanvragen. Helaas stelt de regering dat deze crisis nog wel eens een lange tijd kan aanslepen. Daarom heeft de fiscus sinds 1 maart 2020 beslist om de thuiswerkvergoeding een permanent karakter te geven, en dat is heugelijk nieuws! 

 

Wat is de thuiswerkvergoeding?

Dit is een vergoeding die is ingeschakeld om bedrijven en hun werknemers beter te ondersteunen tijdens deze crisisperiode. De vergoeding is voorzien om alle kosten en het gebruik van de bureau in de privéwoning van de werknemer te dekken. Wat zit er onder de noemer van deze “kosten”? De reiniging en onderhoud van de bureau, elektriciteit, water, verwarming, verzekering enzovoort. 

 

Wordt de thuiswerkvergoeding belast?

Goed nieuws, want deze maandelijkse, forfaitaire thuiswerkvergoeding is volledig belastingsvrij! Indien je werknemers voldoen aan de voorwaarden, mag je als werknemer een vergoeding van maximaal €129,48 toekennen. De vergoeding is voor jou dan 100% aftrekbaar. 

 

Aan welke voorwaarden moeten mijn werknemers voldoen? 

Jouw werknemer moet minstens vijf werkdagen in de maand aan regelmatig en structureel thuiswerk doen.

Tips & tricks

Tip 1: In geval van deeltijdse tewerkstelling hoef je als werkgever het bedrag niet te prorateren.

Tip 2: Ook tijdens de verlofperiode van je werknemer mag je de forfaitaire vergoeding toekennen.  

Tip 3: in geval van lange afwezigheid wegens een andere reden dan jaarlijks verlof (zoals bijvoorbeeld ziekte), ben je verplicht de vergoeding gelijkmatig te verminderen. 

Tip 4: Al jouw werknemers die regelmatig van thuis uit werken moet je dezelfde vergoeding toekennen. Naargelang de functie van de werknemer mag je dus geen onderscheid maken in deze vergoeding. 

Good to know: Op de fiche, genummerd 281.10 naast de rubriek b) van vak 26 “diverse inlichtingen” moet de vermelding “JA – ernstige normen” ingevuld worden. Dit komt omdat de forfaitaire kostenvergoeding valt onder de noemer van ernstige normen! 

 

Indien je nog vragen hebt over de forfaitaire thuiswerkvergoeding, aarzel dan zeker niet om te contacteren!