Heb jij het geluk (gehad) dat jouw bedrijf kon blijven draaien tijdens de lockdown? Beloon jezelf en jouw team voor het geleverde harde werk aan de hand van consumptiecheques. Dit is een voordelige manier om je medewerkers te belonen en is 100% fiscaal aftrekbaar.

✳ Wat zijn de voorwaarden?

 • De minimale waarde van een consumptiecheque is €10 en de totaalwaarde mag niet meer dan €300 zijn.
  –> Tot dit maximumbedrag zijn ze vrij van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing en zijn ze aftrekbaar als beroepskost
 • De cheques mogen niet ingeruild worden voor contanten. 
 • De consumptiecheque kan niet in de plaats komen van verworven loon, premies of andere voordelen,…
 • De cheques moeten worden afgeleverd op naam van de medewerker en het totaalbedrag ervan moet op de individuele rekening worden vermeld.

 

De toekenning van de cheque moet vastgelegd zijn in een sectorale CAO, een ondernemings CAO of in een individuele overeenkomst. Sectoren kunnen zelf initiatief nemen om consumptiecheques toe te kennen. De werkgevers die vallen onder het bevoegde paritair comité moeten dan de consumptiecheque verplicht toekennen aan de medewerkers die er volgens de cao recht op hebben.

 

✳ Wie heeft er recht op de consumptiecheque?

Deze cheque kan aan iedereen worden toegekend. In ieder geval mag de toekenning van consumptiecheques nooit discriminerend gebeuren op basis van de arbeidsduur, de duur van het arbeidscontract, het geslacht van de medewerker…

✳ Wat met de bedrijfsleider?

Ook de bedrijfsleider zou voor de consumptiecheque in aanmerking kunnen komen, als de voorwaarden worden nageleefd.

 

Discussiepunt: Voor de FOD Financiën blijft de regeling beperkt tot de werknemers zelf en zouden bedrijfsleiders niet van de fiscale vrijstelling kunnen genieten.

 

 

✳ Waar kopen we de cheques aan?

 • Kan als fysieke (papieren) of digitale vorm aangekocht worden
 • Bij een erkend uitgiftemaatschappij (Sodexo, Monizze, Edenred)

✳ Waar en wanneer kunnen ze besteed worden? 

De uitreiking van de cheques moet gebeuren voor 31 december 2020. De geldigheidsperiode van de cheques bedraagt (maximaal) 12 maanden en loopt af op 7 juni 2021, ongeacht de datum van uitreiking.

De consumptiecheque kan worden gebruikt in de volgende zaken:

 • de horeca
 • culturele handelszaken
 • sportverenigingen
 • kleine handelszaken die minstens 1 maand lang hun deuren moesten sluiten

 

Bron: Acerta