Vanaf 2022 heb je niet langer een BTW-attest nodig voor renovatie
aan 6%

 

Goed nieuws voor wie in 2022 zijn oude woning wil renoveren en daarbij beroep wil doen op het verlaagde BTW-tarief van 6%. Vanaf 1 januari 2022 heb je namelijk niet langer een BTW-attest nodig om te bewijzen dat je hiervoor in aanmerking komt. Er werd een wetswijziging doorgevoerd die stelt dat het attest wordt vervangen door een gestandaardiseerde vermelding van de voorwaarden op de factuur. Als klant ben je dan enkel nog verplicht om je dienstverrichter in te lichten wanneer je niet aan de voorwaarden van het 6%-tarief voldoet! Een echt godsgeschenk als je weet dat dit niet gestandaardiseerde BTW-attest vaak uit het oog verloren werd, waardoor vele mensen hun voordeel misliepen of zelfs achterbleven met een bijkomende boete.

 

📜  Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Je hebt recht op het verlaagd btw-tarief van 6% als:

 1. De werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken.
  ☛ 
  In sommige gevallen moet er tussen de ingebruikneming en de aanvang van de eerste werken vijftien jaar verschil zitten.
  __
 2. De woning moet, na uitvoering van de werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning worden gebruikt.
  ☛ 
  Een beperkt gebruik voor beroepsdoeleinden is dus wel toegestaan.
  __
 3. De werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker van het pand.

⚠️   Belangrijk! Wanneer er aan minstens één van die voorwaarden niet voldaan is, zal het normale BTW-tarief van 21% toegepast worden. Wordt er bij een controle ontdekt dat je je dienstverrichter niet hebt ingelicht, dan zal de administratie alsnog het BTW-tarief van 21% toepassen en desgevallend zelfs verhogen met nalatigheidsinteresten en/of boetes.

 

Heb je nog vragen? Kom eens bij ons aankloppen🚪


Bron: AC|S